V Sloveniji je subvencije za namestitev toplotne črpalke mogoče pridobiti preko eko sklada. Slednji spodbuja okoljske naložbe z poroštvi in dajanjem kreditov.

Eko sklad

Običajno so za pridobitev subvencije za toplotno črpalko razpisani naslednji pogoji*:

 • Naložba pred oddajo vloge ne sme biti realizirana (izvedena)
 • Na razpisu lahko kandidira samo fizična oseba, ki mora biti investitor ali lastnik nepremičnine (kandidira lahko tudi ožji družinski član ali najemnik s pisnim soglasjem lastnika)
 • Predračun mora biti izstavljen na fizično osebo (ne sme biti izstavljen na samostojnega podjetnika ali pravno osebo)
 • Naložba se lahko izvede zgolj na stanovanjski stavbi (POZOR: Ekosklad pridobi in preveri potrebne informacije iz zemljiške knjige in preko GURS-a)
 • Samo registriran izvajalec (strokovnjak na tem področju) lahko opravi namestitev (vgradnjo) toplotne črpalke in zagon le te.

Običajno so za pridobitev subvencije za toplotno črpalko priznani naslednji stroški*:

 • Nabava toplotne črpalke
 • Namestitev toplotne črpalke
 • Nabava in namestitev hranilnika toplote
 • Povezava hranilnika toplote s toplotno črpalko
 • Cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote
 • Ustrezna krmilna oprema
 • Varovalna oprema

Običajno so za pridobitev subvencije za toplotno črpalko predvidena naslednja finančna sredstva* (Višina sredstev nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne sme presegati):

 • 1.000 € v primeru toplotne črpalke zrak voda z minimalnim grelnim številom več kot 3,3 do 3,6
 • 1.500 € za toplotno črpalko zrak voda z minimalnim grelnim številom več kot 3,6
 • 2.000 € za toplotno črpalko za ogrevanje in pripravo sanitarne vode (tipa: zemlja/voda ali voda/voda)

 STANJE POZIVA ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO TOPLOTNE ČRPALKE:

PREVERI

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb: 37SUB-OB16 – TU JE OBJAVLJEN SEZNAM TOPLOTNIH ČRPALK, KI izpolnjujeJO pogoje trenutno aktualnih javnih poziv in Eko sklad, j.s. že razpolaga z vso potrebno tehnično dokumentacijo, s katero je izpolnjevanje navedenih pogojev izkazano. Opozarjamo, da je izbira proizvajalca naprave v izključni odgovornosti posameznika, ki bo proizvajalca izbral in se prijavil na aktualni javni poziv Eko sklada, j.s.

(2017)Višina spodbude in priznani stroški
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda;
– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda.

 

*POZOR: Te določbe so veljale na dosedanjih javnih pozivih in se lahko spremenijo. Za točne informacije se obrnite na Eko sklad.