AVTORSKE PRAVICE

Gradivo, ki je varovano gradivo na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ZASP (Uradni list RS, št. 21/95 et. al. spremembami) in za objavo katerega je bila potrebna odobritev upravljavca strani (objavljeno je lahko kot novica v rubriki novice in zanimivosti), lahko objavi drug medij v celoti in v nespremenjeni obliki, če to gradivo predstavlja neznaten del njegove vsebine. Če kakršnakoli spletna stran oz. katerikoli medij objavi gradivo (objavljeno na spletni strani toplotnacrpalka.org) na zgoraj opisan način, mora navesti vir (toplotnacrpalka.org) s hiperpovezavo na izvorni članek, v primeru, da je pod člankom/besedilom oz. katerimkoli gradivom na spletni strani toplotnacrpalka.org navedeno tudi avtorjevo ime, je potrebno navesti tudi osebno ime.

Uporaba gradiva na način, kot ga določajo določbe o vsebinskih omejitvah avtorskih pravic, mora izpolnjevati vse zahteve ZASP. Uporaba gradiva, ki je na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah – ZASP (Uradni list RS, št 21/95 et. el. spremembami) varovano gradivo, brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca te strani ni dovoljena.

Celotna spletna stran toplotnacrpalka.org je delo njenega upravljavca. Vsi slikovni kot tekstovni viri se bodo sproti objavljali na zato posebej predvidenih mestih. Upravljavec si pridržuje pravico do zamika objave tako tekstovnih kot slikovnih virov, saj je spletna stran toplotnacrpalka.org trenutno v fazi razvoja imenovani faza ‘BETA’ (kar je jasno napisano tudi v pogojih uporabe). To pomeni, da je vsa vsebina, slike in viri v fazi obdelave in testiranja, stran pa je na voljo javnosti zgolj v predstavitvene namene do nadaljnjega oziroma dokler se to obvestilo ne spremeni.

Vsako nepooblaščeno reproduciranje morebitnih oglasov o prodaji toplotnih črpalk, ki se pojavljajo na strani toplotnacrpalka.org je izrecno prepovedano.