TOPLOTNA ČRPALKA VODA VODA

Verjetno že veste, da geotermalni sistemi delujejo drugače od običajnih način ogrevanja in hlajenja. Konvencionalni sistemi za proizvodnjo toplote sežigajo določeno vrsto goriva kot so propan, zemeljski plin ali kurilno olje. Geotermalni sistemi ne ustvarjajo toplote vendar jo zbirajo in razpošiljajo. Preprost princip razlage kako izkoristiti toploto iz zemlje je naslednji: Toploto iz zemlje je mogoče v zimskem času pridobiti s postavitvijo cevi v zemlji v obliki tako imenovanega sistema zanke, kjer tekočina kroži po ceveh skozi zanko v zemlji, ter tako prenaša toploto v naš dom. (to bi bila zelo preprosto povedana in močno okleščena definicija.)

 

Toplotna črpalka voda voda

Če želimo naš dom ogrevati ali hladiti s toplotno črpalko sistema voda-voda, moramo najprej vedeti kateri dejavniki vse morajo biti izpolnjeni, da lahko takšen projekt uspešno izpeljemo. Za postavitev toplotne črpalke voda voda morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Pridobiti je potrebno vodno dovoljenje

Pred pričetkom kakršnih koli del v zvezi z toplotno črpalko voda voda je potrebno pridobiti vodno dovoljenje za rabo podtalne vode, ki je v določenih primerih lahko vedno pogojeno z maksimalnim odvzemom podtalnice oz. z vodno analizo (odvzem podtalnice je odvisen od toplotne moči črpalke). V primeru, da se naše zemljišče ne nahaja na območju zaščitenih vodnih con je tovrstno dovoljenje skoraj vedno mogoče dobiti.

  • Izvesti je potrebno določena gradbena in zemeljska dela (vrtanje)

Gradbenih del za postavitev toplotne črpalke voda voda nikoli ne izvajajte sami. Najemite primernega strokovnjaka, saj se vam v nasprotnem primeru lahko hitro pripeti da boste povzročili več škode kot koristi in posledično bodo stroški poskočili.

  • Sesalna vrtina

Pred pričetkom namestitve sesalne vrtine, moramo preučiti samo količino podtalnice, starost in tudi samo kvaliteto vode, ki je odvisna od različnih geoloških značilnosti nekega področja. V sesalni vrtini zajemamo vodo (podtalnico), ki omogoča delovanje toplotne črpalke voda voda, globina same vrtine pa je odvisna od razpoložljivosti vodnega vira.

  • Panorna vrtina

V smeri toka podtalne vode, za sesalno vrtino (približno 15 metrov) je potrebno izdelati panorno vrtino. S tem se izognemo mešanju toplejše in hladnejše vode.
!!POZOR: Izdelavo sesalne in panorne vrtine prepustite geologom.

  • Cevna povezava

Pri cevni povezavi je najpomembnejša pravilna dimenzija cevi.

  • Potopna črpalka

Tovrstna črpalka črpa podtalno vodo iz sesalne vrtine preko toplotne črpalke v ponorno vrtino. Vgradi se v sesalno vrtino na določeni globini.

VIRI VODA

Voda je zaradi svojih odličnih termodinamičnih lastnosti tako rekoč idealna rešitev pri delovanju toplotne črpalke.

Ali ste vedeli? Toplota zraka je v primerjavi s specifično toploto vode kar do štirikrat manjša.

Površinska voda

Temperatura površinskih voda (npr. rečnih) se giblje med dvema stopinjama Celzija, pa vse do 28°C (pozimi skorajda nikoli ne zmrzne, vendar se temperatura giblje med 2°C in 11°C, poleti pa se povzpne vse do 28°C).

Podtalna voda

Temperatura podtalne vode niha minimalno, zato ni čudno, da je izkoriščanje podtalnice najbolj uporabljen način izkoriščanja energije vode. Temperatura podzemnih voda niha med 5 in 15°C skozi vso leto, prav zato je podtalnica idealen vir za ogrevanje s toplotno črpalko voda-voda.
Če želimo zagotoviti dolgo življenjsko dobo toplotne črpalke moramo redno preverjati podtalnico, da ta slučajno ne vsebuje izločljivih snovi.