KRONO MULTI S – Kronoterm hibridna toplotna črpalka

Nova Kronoterm toplotna črpalka z ultra tihim delovanjem in možnostjo izkoriščanja različnih toplotnih virov. Hibridna naprava, ki za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, toploto črpa iz zraka in/ali zemlje, hkrati pa je tišja od delovanja gospodinjskega hladilnika.

Gre za nov ekološki in varčen ogrevalni sistem, ki za ustvarjanje brezplačne energije uporablja obnovljiv vir zraka in zemlje. Preklapljanje se izvede glede na to, katera možnost je v danem trenutku ugodnejša in energetsko učinkovitejša.

Kot primarni vir toplote izkorišča toploto zemlje, ob morebitnih ugodnejših temperaturah zraka, pa preklopi in kot vir toplote izkorišča zunanji zrak. S tem preusmerjanjem sistem doseže največjo učinkovitost z minimalnim naporom.

Kronoterm multi s

Notranja enota Krono Multi S – tišja od delovanja hladilnika

Zunanja in notranja enota sta povezani s cevmi po katerih kroži protizmrzovalna kapljevina z vrhunskimi lastnostmi prenosa toplote. Več: www.kronoterm.com

Zunanja enota Kronoterm Multi S

Zunanja enota Kronoterm Multi S

Zunanja enota krono multi s

Zunanja enota Krono Multi S

 

Add a Comment