KAKO ENERGETSKO UČINKOVITI SMO?

Terenska raziskava je raziskovala spremembe v uporabi energije in vpliv rabe energije na okolje. Zajela je 1022 gospodinjstev, rezultati raziskave energetske učinkovitosti Slovenije 2012 pa so pokazali, da celo štiri petine vseh gospodinjstev razmišljajo o učinkovitejšem ravnanju z energijo, kar dvema tretjinama pa je prioriteta znižanje stroškov. Mi se bomo v tem prispevku posvetili zgolj delu raziskave, to je energetska učinkovitost ogrevanja.

V Sloveniji prevladujejo energetsko neučinkovite stavbe. Več kot 33% vseh stanovanjskih hiš ne izkoristi potenciala prihranka energije, saj so brez fasade. Še vedno prevladuje ogrevanje na fosilna goriva, saj se kar 39% Slovencev greje na drva, ter 27% na kurilno olje. Opazno je naraščanje uporabe električne energija, kar bi lahko tudi pomenilo porast toplotnih črpalk, ki za svoje delovanje koristijo električno energijo, vendar tega ne moremo uradno dokazati, niti tega sklepati, prav tako do takšnih zaključkov ni prišla raziskava REUS2012.

Pozitivni trend predstavlja zapiranje radiatorskih ventilov med prezračevanjem.
Največ energije porabimo za ogrevanje svojega gospodinjstva (lani smo Slovenci za ogrevanje prostorov porabili kar 62 odstotkov), o učinkoviti rabi energije v nasprotju z lanskim letom razmišlja 11% več gospodinjstev.

Glede na raziskavo REUS 2012 postajamo varčnejši pri rabi energije v gospodinjstvih, vendar pa je še veliko priložnosti in možnosti za prihranek energije in denarja v slovenskih gospodinjstvih.
Kaj svetujemo vsem zamudnikom, ki želijo še letos spremeniti način ogrevanja? Z vgradnjo toplotne črpalke lahko na dolgi rok znižate stroške za ogrevanje, kot tudi za pripravo tople sanitarne vode. Namesto tradicionalnega načina ogrevanja lahko s toplotno črpalko prihranimo tudi do 70% stroškov za energijo.
Toplotno črpalko subvencionira Eko sklad z vsakoletnimi razpisi.

Raziskava REUS o trendu rabe energije je že tradicionalni dogodek, ki ga organizira Informa Echo skupaj z Energetsko zbornico Slovenije.

Add a Comment